Agencja digital vs Footfall Marketing. Case study z kampanii z raportem footfall dla centrów handlowych.

footfall

Podział między działaniami online i offline coraz mocniej się zaciera, a umowna granica, która jeszcze nie tak dawno rozgraniczała, czy wręcz polaryzowała akcje marketingowe, przestaje obowiązywać. W naszej agencji digitalowej, wśród klientów zauważyliśmy pewien trend. Marki prowadzące sprzedaż stacjonarnie coraz chętniej prowadzą kampanie digitalowe, aby wesprzeć sprzedaż offline i tym samym, ściągnąć nowych klientów do swoich obiektów. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi jedna z oferowanych przez nas usług — raport footfall. Footfall to działanie omnichannelowe, które łączy ze sobą aktywność online, przekładającą się na realne zyski w offline.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Co obejmuje kampania digitalowa z raportem footfall?
  2. Jak wyglądał przebieg kampanii z raportem footfall dla centrów handlowych?
  3. Efekty kampanii i raportu w realizacji przez i agencję digitalową
  4. Kiedy nasza agencja digitalowa rekomenduje takie działania?

Co obejmuje kampania digitalowa z raportem footfall?

Nasza agencja digitalowa zwraca szczególną uwagę na dostosowanie oferty bezpośrednio do indywidualnych potrzeb klienta. Wszelkie działania i rekomendacje zawsze poprzedzone są analizą marki, branży i dotychczasowych działań.

W ramach standardowej oferty związanej z footfall marketingiem przygotowujemy:

Raport footfall w oparciu o dane z kampanii produktowej.

Raport footfall bez poprzedzającej, dedykowanej kampanii produktowej.

Dane, które zbieramy, umożliwiają klientowi między innymi lepsze poznanie swoich potencjalnych konsumentów:

  • Danych demograficznych (profili, geolokalizacji etc.)
  • Danych behawioralnych (preferencji zakupowych, wpływu reklamy na odwiedziny w sklepie, czy nawet informacji dotyczących odwiedzin w placówkach konkurencji).  

Dotarcie do takich informacji o potencjalnych konsumentach jest możliwe, dzięki technologii platformy reklamowej adQuery. AdQuery posiada własny, niezależny od plików cookies, identyfikator reklamowy QID, który jest jednym z niewielu certyfikowanych identyfikatorów na świecie. Pozwala on na precyzyjne emitowanie kampanii, wykorzystując dedykowane segmenty, tagi oraz słowa kluczowe. Wszystkie kampanie realizowane są z gwarancją Brand Safety zapewniając obecność marki tylko i wyłącznie w bezpiecznym dla niej otoczeniu. 

W przypadku działań dla sieci Centrów Handlowych Factory przeprowadziliśmy kampanię produktową dla każdej ze wskazanych przez klienta lokalizacji. Na tej podstawie przygotowaliśmy raport footfall. 


Jak wyglądał przebieg kampanii z raportem footfall dla centrów handlowych?

Celem raportu footfall dla centrów handlowych było: przeanalizowanie ścieżki konwersji od momentu wyświetlenia kreacji, następnie przejścia na wskazaną stronę, by w rezultacie doprowadzić do pojawienia się użytkownika w lokalizacji. Każda z przeprowadzonych pięciu kampanii trwała 2 miesiące, podczas których aktualizowany był content reklamowy, a dla jednej placówki przeprowadzona została dodatkowa akcja specjalna. W tym czasie naszej agencji digitalowej udało się:

1. Dotrzeć online’owo do grup odbiorców, którzy finalnie zbudowali footfall.

Przeprowadziliśmy pięć odrębnych kampanii mediowych dla grup odbiorców targetowanych na podstawie przyjętych przez klienta person. Wykorzystaliśmy do tego innowacyjne formaty dostępne w platformie reklamowej adQuery, które równolegle były emitowane zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. 

2. Wyemitować content reklamowy w przyjaznej przestrzeni reklamowej, związanej pośrednio lub bezpośrednio z zainteresowaniami odbiorców w kontekście zakupowym.

Jednym z kluczowych założeń platformy reklamowej adQuery jest emitowanie reklam wyłącznie w przyjaznym dla marki, kontekstowym środowisku. Pomogło nam to wyświetlać treści na stronach internetowych, które w późniejszym etapie pomogły nam zrozumieć i skategoryzować zachowania potencjalnego  konsumenta. Ponadto wyświetlanie reklam kontekstowo pozytywnie wpływa na odbiór reklamy, co może mieć jeszcze większy wpływ na decyzje zakupowe odbiorców.

3. Na podstawie przyjętych person, wyodrębnić segmenty zainteresowań odbiorców reklamy, które wpływały na footfall.

Segmenty zostały stworzone poprzez zbadanie zachowań użytkowników na podstawie ich aktywności na stronach internetowych, tagów występujących w wyświetlanych treściach oraz częstotliwości odwiedzin witryn o podobnej tematyce. Taki podział pomaga w zrozumieniu potrzeb i specyfiki konsumentów, co bezsprzecznie przekłada się również na planowanie późniejszych działań reklamowych.

4. Przekształcić wygenerowane zainteresowanie contentem reklamowym w realny footfall w centrach handlowych.

Lepsze zrozumienie odbiorców przekłada się na dokładniejsze i bardziej efektywne prowadzenie późniejszych działań. Wyciągnięte wnioski z przeprowadzonej kampanii produktowej z raportem footfall dają jasny przekaz tego, czego konsumenci potrzebują i jak sprowadzić ich do badanej lokalizacji. Znajomość ich zachowań, emitowanie reklam we właściwych kanałach  i odpowiednie dobranie komunikacji do odbiorcy są kluczem do skutecznego footfallu.


Efekty kampanii i raportu w realizacji przez i agencję digitalową

Przeprowadzona kampania produktowa z raportem footfall pozwoliła naszemu klientowi zwiększyć ilość odwiedzających te centra handlowe, których dotyczyło działanie marketingowe. Nie jest to jednak jedyny sukces, który udało nam się osiągnąć w ramach tej kampanii. Ponadto pozyskaliśmy dane, które pomogą naszemu klientowi w tworzeniu kolejnych strategii. Nasza agencja digitalowa pozyskała informacje dotyczące m.in.: 

  • Geolokalizacji odbiorców reklam — w tym informację o tym, z jakiej odległości od obiektu przybywają konsumenci,
  • Płci, wieku i zainteresowań użytkowników,
  • Częstotliwość, z jaką konsumenci odwiedzali centra handlowe oraz na jakich stronach internetowych najchętniej spędzali czas.

Średnie viewability dla wszystkich pięciu kampanii plasuje się na poziomie 84,48% – znacznie powyżej standardów rynkowych. Oznacza to, że przekaz reklamowy w blisko 85% dotarł do realnych, zweryfikowanych użytkowników. 


Kiedy nasza agencja digitalowa rekomenduje takie działania?

Działania digitalowe nie są dedykowane wyłącznie dla sklepów i marek online, ale również mogą realnie wspierać sprzedaż stacjonarną. Kampania produktowa z raportem footfall sprawdzi się zatem dla wszystkich osób, które marzą o tym, aby ich obiekty stały się popularniejsze i częściej odwiedzane przez klientów. Takie działanie sprawdzi się zarówno w przypadku pojedynczych sklepów, jak i całych sieci czy centrów handlowych.

Znaczącą przewagą footfall marketingu w naszej agencji digitalowej jest fakt, że przeprowadzając kampanie produktowe i przygotowując raport footfall pracujemy w oparciu o naszą autorską technologię – platformę reklamową adQuery, do której dostępu nie ma żadna inna agencja spoza Grupy Open Mobi.

Działania omnichannelowe, czyli takie, które holistycznie podchodzą do przestrzeni online i offline stają się coraz częstszą i chętniej wybieraną metodą pozyskiwania klientów. Datadriven jest przyszłością, która już teraz może pomóc Twojej marce rozwinąć skrzydła. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub poznać spersonalizowaną ofertę dla Twojej marki, zapraszamy do kontaktu!